CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

  • Các sản phẩm không có lỗi sản xuất có thể được đổi với các sản phẩm mới khác theo nhu cầu của khách hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua theo thông tin hoá đơn/ biên lai. Điều kiện là khách hàng cần cung cấp biên lai/ hoá đơn gốc. Sản phẩm đổi phải trong tình trạng còn mới và nguyên vẹn; giữ nguyên giá, nhãn mác. [Sản phẩm được xem là mới và nguyên vẹn nếu vẫn trong điều kiện có thể bán được, chẳng hạn như: chưa qua sử dụng, không bị bẩn, không bị biến dạng hoặc trầy xước, chưa qua giặt tẩy]
  • Các sản phẩm có lỗi sản xuất có thể được đổi với các sản phẩm mới khác hoặc được hoàn trả trong vòng 6 tháng kể từ ngày mua theo thông tin như trong hoá đơn/ biên lai và được phát hiện có lỗi sản xuất. Điều kiện là khách hàng cần cung cấp biên lai/ hoá đơn gốc. Trong trường hợp này sẽ không đòi hỏi điều kiện sản phẩm trong tình trạng còn nguyên vẹn; giữ nguyên giá, nhãn mác.
  • Sản phẩm được (i) đổi trong trường hợp sản phẩm không có lỗi sản xuất và (ii) trả lại hoặc đổi trong trường hợp sản phẩm có lỗi sản xuất.
  • Các sản phẩm được mua bên ngoài hệ thống của SONMI 선미 KS không đủ điều kiện để trao đổi hoặc trả lại.
  • Sản phẩm được bán trong các chương trình khuyến mại giảm giá do lỗi sản xuất không đủ điều kiện để trao đổi hoặc trả lại. Hàng hóa không có lỗi sản xuất để được đổi với các sản phẩm mới khác phải còn nguyên vẹn nhãn giá / nhãn sản phẩm được đính kèm và phải chưa qua sử dụng và giặt giũ. SONMI 선미 KS có quyền không cho phép các hàng hóa sau trong trường hợp không có lỗi sản xuất được đổi với các sản phẩm mới khác thông qua tất cả các kênh hiện tại: đồ lót, tất, phụ kiện và tất cả hàng hóa đã được mở gói. Phí vận chuyển cho việc đổi trả sẽ được chi trả bởi khách hàng và không hoàn lại. Bao bì và các chi phí khác ngoài giá sản phẩm có thể không được hoàn trả.

SONMI 선미 KS KHÔNG CHẤP NHẬN đổi trả các sản phẩm đã được chỉnh sửa hoặc thay đổi trước đó.